Kierrokset vuonna 2016 – 2017

Kuva: Gallen-Kallelan Museo

Toiminnalliset kierrokset on suunniteltu näyttelysisältöjen mukaan. Kierrosten hintaan sisältyy opastus, ohjattu toiminta, museon sisäänpääsymaksu ja mahdolliset materiaalit. Kierrokset räätälöidään vuosiluokan ja ryhmän koon mukaan. Kaikilla kierroksilla harjoitellaan taideteosten sanoittamista ja rohkaistaan esittämään tulkintoja.

Kahden tulen välissä – yläkoululaisille

Kierrokseen kuuluu tutustuminen näyttelyyn ”Kahden tulen välissä – Akseli Gallen-Kallelan kuohuva 1910-luku” sen jälkeen mediatyöpaja, jossa oppilaat ovat toimittajia ja osa haastateltavia. Käsiteltävät aiheet liittyvät kansallisuuteen, identiteettiin sekä taiteeseen.

Tehtävän kautta pohditaan medialukutaitoa ja tiedon tuottamisen tapoja. Esiin nostetaan, miten mielipiteet ja asenteet vaikuttavat tiedon esittämiseen, miten mielipiteet ja faktat erottaa toisistaan sekä kuinka arvioida esitetyn asian totuudenmukaisuutta.

Sopii mm. seuraavien oppiaineiden yhteyteen: historia ja yhteiskuntaoppi, äidinkieli, filosofia, elämänkatsomustieto, psykologia, monialaiset oppimiskokonaisuudet erityisesti monilukutaito.

Mediatyöpajassa tuotetun aineiston pohjalta voi jatkaa työskentelyä esimerkiksi kuvitteellisten uutisten tekemisellä.

Kesto: 2h
Ajankohta: 6.2. – 3.9.2017
Ikäsuositus: yläkoulu, 2. aste
Ryhmän koko: max 25 hlö
Hinta: 30€/ryhmä

Varaukset:
info@gallen-kallela.fi, 09 849 2340

Kuva: Saana Kytömäki

Tarvaspään pihapiiri on täynnä syötävää, kun vain tietää, mitä suuhunsa laittaa. Kuva: Saana Kytömäki

Villiyrttityöpaja

Työpaja sisältää tutustumisen näyttelyyn, perustietoa villiyrteistä, syötäväksi kelpaavien kasvien keräämisen museon pihapiiristä sekä niitä hyödyntävän aterian valmistelun ja nauttimisen. Työpaja toteutetaan yhdessä Kahvila-ravintola Tarvaspään kanssa.

Villiyrttityöpaja soveltuu hyvin uuden opetussuunnitelman periaatteeseen oppiainerajat ylittävästä kokemuksellisesta oppimisesta. Työpajan voi liittää muun muassa kuvataiteen, biologian, ympäristöopin, terveystiedon ja kotitalouden opintojen yhteyteen. Sen avulla oppilas saa moniaistisesti ja kokemuksellisesti omasta ympäristöstään tietoa, joka vahvistaa luontosuhdetta ja jota voi hyödyntää myöhemminkin oman hyvinvointinsa, ekologisen elämäntavan ja kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kesto: 2h
Ajankohta: 2.5. – 30.9.2016
Ikäryhmä: 7. – 9. lk, 2. asteen oppilaitokset
Ryhmän koko: max 20 hlö
Hinta: 60e/ryhmä + 10e (salaattiruoka) tai 20e (keittoruoka) / hlö, museon sisäänpääsy 18-vuotiaille ilmainen.