Jenni Tieaho: Den svarta svanen

11.5.2019 - 8.9.2019

Den svarta svanen och andra osannolika fenomen

Den svarta svanen, på gården på Tarvaspää, är Jenni Tieahos konstnärsjubileumsutställning. Tieaho har verkat som konstnär i tjugo år. Utställningen består av åtta verk förfärdigade under de senaste åren.

Tillsammans bildar verken en drömlik värld, med svanbåtar och människodjur-gestalter som motiv. Verken är gjorda främst av naturmaterial som trä, tjärat vide och delar av växter ur den finländska naturen.

 

Den svarta svanen och svanen i båtgestalt

Utgångspunkterna för Tieahos arbete finns i finländsk mytologi och i de mytiska legenderna om skogen. I konstnärens värld är naturen som en nationalitet, med dess egna språk, melankoli och tillhörighet. Erfarenheter som görs inför naturen hjälper oss att definiera våra uppfattningar om tid och gränser, om gott och ont.

Det finns otaliga myter, symbolik och folktro förknippade med svanens gestalt. I de östersjöfinländska folkstammarnas gamla trosföreställningar var svanen en människa som slagits sönder till en fågel. Den ansågs stå i förbindelse med de olika världarna, och man inte fick skada svanen. I Kalevala, på Tuonelas svarta älv, simmar en svan. När Lemminkäinen ger sig ut för att fånga den mister han livet. Alla svanar är inte vita. Européerna upptäckte år 1697 för första gången, i Australien, de svarta svanarna.

”Den svarta svanen” är också ett begrepp som har myntats av matematikern Nassim Nicholas Taleb för att beskriva en mycket osannolik händelse, något som förut betraktats som omöjlig men som, när det inträffar, har ett väldigt inflytande.

Utställningens svanbåtar som är gjorda av böjda videkvistar representerar den svarta svanens gestalt.

 

Drömhästar och Sjöhästar

Förutom svanarna ingår också hästgestalter som är gjorda av flätat trä och fröull från mjölkörten på utställningen. Det ljusa materialet ger hästhuvudena betydelser associerade med renhet och som lyckobringare. Hästen är en komplex och mångtydig symbol, en bild av friheten, i förbund med det undermedvetna. Som mytisk figur hör sjöhästen hemma i alla elementen: jord, vatten, eld och luft. Den symboliserar trofasthet och mystisk kraft.

Tieahos människodjur-gestalter ger människan djurens instinkter och djuren får mänsklig intelligens. Människohästen symboliserar den fullkomliga föreningen av det medvetna och det instinktiva.

 

 

Jenni Tieaho (f.1969) bor och arbetar i Sjundeå. Sedan år 1997 har hon regelbundet ställt ut sina konstverk. Tieahos verk ingår i ett flertal samlingar, bland andra Saastamoinen-stiftelsens och Statens samlingar. Tieaho har utfört det offentliga konstverket Jylhyys Hiidenhirvi på Högholmen i Helsingfors.

Utställningen Den svarta svanen har understötts av: Finska kulturfonden (Eeva Rauhankallios fond), Centret för konstfrämjande och Esbo stad.

 

                         

Nähdäksesi lehdistökuvat, kirjaudu ensin sisään sivustolle.