Kuolleen Lemminkäisen konservointi

Kuva: GKM

Vanha kiilapuu veti teosta mutkalle. Kuva: GKM

Kuollut Lemminkäinen konservoitiin keväällä 2018. Vauriokartoituksessa todettiin teoksen pinnan olevan löystynyt ja vääntynyt. Teoksessa oli kulumia ja väri-irtoamia sekä vanhoja korjauksia. Pinnassa havaittiin hieman pintalikaa ja taustassa pölyä. Kuolleen Lemminkäisen suurin ongelma oli kuitenkin sen kehyksen kiero luonne. Kiilapuu, jolle kangas oli pingotettu, oli oksaista ja eläessään puu veti teosta mutkalle. Vääntynyt rakenne vaikeutti teoksen ripustamista ja oli riski sen säilymiselle.

Konservoinnissa teos dokumentoitiin ja puhdistettiin pölystä, pinnalle tehtiin maalinkiinnitys, pintapuhdistus sekä pinnan kiillon tarkistus. Kiilapuu suoristettiin purkamalla se osiin, jyrsimällä osa vanhasta puuaineksesta pois ja korvaamalla aines uudella. Uutta kiilapuulle pingottamista varten kankaan reunoihin lisättiin tukikankaat pellavakankaasta. Reunojen ja vanhan korjauksen värinpuutokset restauroitiin. Lopuksi teos kiinnitettiin uuteen kehykseen.

Kankaan reunan vaurioita. Kuva: Kaisa Hyttinen / Prima Art Oy

Kuva: GKM

Yksityiskohta korjatusta kiilapuun osasta. Kuva: Seppo Laakkonen

 

 

 

 

 

 

 

Teoksen kehystys purettiin konservointia varten. Kiilapuun yli taitettu kankaan osa oli teoksen ylälaidassa maalattu reunaan saakka ja on on selvästi leikattu irti suuremmasta maalatusta kankaasta. Kuollut Lemminkäinen oli alunperin osa samaa kangasta kuin Gallen-Kallelan tunnettu symbolistinen maalaus Ad Astra.

Kuva: GKM

Konservoinnin suoritti Konservointipalvelu Prima Art Oy:n konservaattori Irina Shestakova.