Tarvaspään toteutumattomat osat

Karolina Norteva, Laura Kankkunen, Toni Manninen ja Daria Poryadina: 3D malli Tarvaspään toteutumattomista suunnitelmista.

Projektimme alkoi tutustumisella aineistoon, joka sisälsi satoja Akseli Gallen-Kallelan rakennusluonnoksia. Osa oli Tarvaspään luonnoksia ja osa muista rakennuksista.

Neljän hengen tiimimme jakautui kahteen osaan: toinen teki rekonstruktiota olemassa olevasta rakennuksesta ja toinen perehtyi toteutumattomiin osiin ja teki linjauksia, mitä toteutetaan 3D-malliin.

Rakennuksen nykytilastakaan ei ole täydellisiä pohjapiirroksia, joten hyödynsimme paljon valokuvia, joita otimme paikan päällä. Maaston muotoilussa ja mittasuhteiden hahmottamisessa Google Earth oli suureksi avuksi.

Perehdyimme digitaalisen rekonstruktion etiikkaan ja mietimme, kuinka tehdä selkeä ero todellisen maailman ja meidän orkestroimamme lopputuloksen välillä. Päädyimme testaamaan meille uutta tekniikkaa, jolla saisi melko konkreettisesti visualisoitua eri versiot samassa tilassa. Kyseessä on object markerin eli fyysisen objektin käyttö AR-sovelluksen aloituksen merkkinä. Visioimme museokokemuksen alkuun nykytilanteeseen perustuvan pienoismallin, joka saa värit yllensä lisätyn todellisuuden sovelluksessa. Tästä voi vielä jatkaa versioomme toteutumattomista osista ja tutkailla materiaalia, johon se pohjautuu.

Hyödynsimme sovelluksen mahdollisuutta esitellä helposti työmme pohjana toimivia luonnoksia. Halusimme lisäksi näyttää hienoja valokuvia rakennuksen valmistamisen ajoilta. Näin saimme pieneen laitteeseen enemmän sisältöä ja taustatarinaa projektillemme. Toivomme kävijän huomion kiinnittyvän näyttelytilassa pienoismalliin ja sen katsomiseen tarkoitettuun sovellukseen.

Me neljä Metropolia XR Design opiskelijaa toteutimme tämän työn osana opintojamme: Karolina Norteva, Laura Kankkunen, Toni Manninen ja Daria Poryadina.