Opettajalle: Kuvista suomeksi – Suomi kuviksi

Kuvista suomeksi – Suomi kuviksi -kokonaisuudessa perehdytään Akseli Gallen-Kallelan kuvitustyön ja Kalevala-taiteen kautta kotimaisen kirjallisuuden aineksiin, taidekuvien erittelyyn ja tulkintaan sekä kuvan ja tekstin vuorovaikutukseen ja kuvan ymmärtämiseen tekstinä.

Tavoitteet ja oppimisen tavat
Opetuskokonaisuuden ja oppimistehtävien tavoitteina on taidekuvien erittelyyn oppiminen ja kuvan ja tekstin vuorovaikutuksen tutkiminen, Kalevalaan ja kansanperinteeseen tutustuminen sekä kansalliseen kulttuuriin liittyvien taidekuvien tulkintaan oppiminen. Ajankohtaisuus sekä omakohtaisuus pyrkivät tekemään oppimistehtävistä aidosti oppijan omaan maailmaan liittyviä ongelmia. Tehtävissä opitaan tekemällä havaintoja tarjotusta aineistosta, etsimällä itse tietoa, lukemalla erilaisia asiatekstejä, analysoimalla ja keskustellen. Museotehtävissä työstetään jo läpikäytyä ja museossa saatavilla olevaa aineistoa, opitaan valmistelemalla puheita eri käyttötarkoituksiin. Oppija prosessoi esimerkiksi eri aikakauden kirjoittajien tekstejä, sekä kuvataidetta eri painotuksin arvottavien kirjoittajien tekstejä. Oppija löytää tarvittavan tiedon tarjotusta verkkoaineistosta sekä ohjeistettuna kirjastosta ja tietoverkosta.

Kuvista suomeksi – Suomi kuviksi -kokonaisuuden rakenne

Opetuskokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtäviä, opastettu museovierailu, oma-aloitteisia tehtäviä museovierailuun sekä jälkityöskentelytehtäviä koululle. Kutakin osiota voidaan käyttää joko itsenäisesti tai yhdistettynä muihin kokonaisuuksiin. Jos tarvitset lisätietoa tai aineistoa, ota yhteyttä: info@gallen-kallela.fi, niin autamme mielellämme. Otamme kiitollisena vastaan palautetta!

 Ennakkotehtävät
1. Vertailutehtävä: Kaksi kuvaa samasta aiheesta
2. Tulkintatehtävä: Kuva kommenttina
3. Pohdintatehtävä: Kuva käyttöliittymänä
4. Asiapuhetehtävä: Kalevalan kuvat
5. Tekstinymmärtämistehtävät
Museovierailu (opastus)
Akseli Gallen-Kallelan varhainen kiinnostus tarinoihin, viikinkitarinat, keskiaika
Akseli Gallen-Kallelan ensimmäiset Kalevala-kuvat
Kalevala-aiheet Akseli Gallen-Kallelan grafiikassa
Suuret Kalevala-maalaukset
Suomen paviljonki Pariisissa

Kansallismuseon freskot myöhemmin
Koru-Kalevala
Suur-Kalevala
Oma-aloitteisia tehtäviä museovierailun aikana:
1. Tervetulopuhe
2. Tiedotuspuhe
3. Esittelypuhe
Jatkotyöskentely
1. Kalevala musiikissa
2. Kalevala kirjallisuudessa
3. Kalevala ja maailman mytologia
4. Mitä jäi kertomatta?

Kirjallisuutta:
PINX. Maalaustaide Suomessa 1: Suuria kertomuksia, Helsinki: Weilin+Göös.
ARS. Suomen taide.
Elävä Kalevala 1999. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLIII. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.
Anttonen, Petri – Kuusi, Matti 1999. Kalevala-lipas. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
Aho, Kalevi 1985. Suomalainen musiikki ja Kalevala, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
HyperKalevala 1996, CD-rom
Kalevalan kulttuurihistoria. 2008. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Linkkejä:
Kalevalasta
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura:
http://www.finlit.fi/kalevala

Aleksis Kivi
http://www.seitsemanveljesta.net/
http://www.finlit.fi/kivi/