Opettajalle: Tarvaspään sakaraharjainen linna

OPETTAJALLE

Tarvaspään sakaraharjaisessa linnassa perehdytään Akseli Gallen-Kallelan itselleen suunnitteleman ateljeerakennuksen kautta monenlaisiin arkkitehtuurin aineksiin.

Tavoitteet ja oppimisen tavat:

Opetuskokonaisuuden ja oppimistehtävien tavoitteina on mittakaavan käsitteeseen tutustuminen, kolmiulotteisen tilan esittäminen 2-ulotteisesti sekä suomalaisen arkkitehtuurin tyylipiirteisiin ja perinteisiin tutustuminen.

Ajankohtaisuus ja omakohtaisuus pyrkivät tekemään oppimistehtävistä aidosti oppijan omaan maailmaan liittyviä ongelmia. Tehtävissä opitaan tekemällä havaintoja tarjotusta aineistosta, analysoimalla ja keskustellen. Suunnitteluvaiheessa työstetään läpikäytyä aineistoa ja opitaan suunnittelemalla itse. Oppija prosessoi esimerkiksi kuvien käyttöä viestintätarkoituksessa. Oppija löytää tarvittavan tiedon tarjotusta verkkoaineistosta.

Tarvaspään sakaraharjainen linna -kokonaisuuden rakenne:

Opetuskokonaisuuteen kuuluu ennakkotehtäviä, opastettu museovierailu, oma-aloitteisia tehtäviä museovierailuun sekä jälkityöskentelytehtäviä koululle. Kutakin osiota voidaan käyttää joko itsenäisesti tai yhdistettynä muihin kokonaisuuksiin. Jos tarvitset lisätietoa tai aineistoa, ota yhteyttä: info@gallen-kallela.fi, niin autamme mielellämme. Otamme kiitollisena vastaan palautetta!

Ennakkotehtävät koululla:
1. Asemakaavapiirros: Sijoita Akselin ateljee
2. Julkisivu: Suunnittele ateljeerakennuksen julkisivu
3. Tutustu Tarvaspään arkkitehtuurin aineksiin:
a) Kansallismuseon rakennus ja sen ainesosat
b) Keskiajan arkkitehtuuri
c) Taiteilija-ateljeet
d) Italian renessanssiarkkitehtuuri
e) Tarvaspään rakennussuunnitelmat eri vaiheissaan

Museovierailu (opastus):
Tarvaspään arkkitehtuurin ainekset, alueen historia ja Akselin aikakausi

Oma-aloitteisia tehtäviä museovierailun aikana:
1. Tehtäväpolku: Etsi ja merkitse pohjapiirrokseen museon arkkitehtuurin aineksia
2. Sisustustehtävä: Kalusta itsellesi ateljee
3. Rakennetehtävä: Merkitse leikkauspiirroksen yksityiskohtia

Jatkotyöskentely koululla:
1. Jäsennystehtävä: Asemakaava
2. Perehtymistehtävä: Akseli Gallen-Kallelan seinämaalaukset
3. Tehtävä: Pyöreän huoneen käyttötarkoitus
4. Suunnittelutehtävä: Pyöreän salin seinämaalaukset
5. Suunnittelutehtävä: Maailmannäyttely