Oppimateriaalit kouluille

Museokäynnin integroiminen opetukseen

Gallen-Kallelan Museon vierailuun integroitavia oppiaineita ovat mm. kuvataide, historia, äidinkieli ja kirjallisuus, sekä kaikki laaja-alaisen oppimisen kokonaisuudet. Oppiaineet nousevat kierroksilla esiin taideteosten kautta ja näkökulma aiheisiin on kuvataide.

Suosittelemme hyödyntämään museokäyntiä opetuksessa myös käsittelemällä museoiden roolia ja merkitystä yhteiskunnassa. Teema kannattaa käydä läpi ennen vierailua. Aihepiirin käsittely sopii yhteiskuntaopin, historian ja kuvataiteen tunneille. Olennaisia kysymyksiä ovat, miksi museoita on perustettu, millaisia esineitä niissä säilytetään ja miksi niissä halutaan vierailla. Vinkkejä teeman käsittelyyn alla.

Tietoa museoista

Museoiden tehtävänä on hankkia, säilyttää, tutkia ja esitellä aineellisia todisteita ihmisestä ja ihmisen ympäristöstä. Tehtävänä on myös huolehtia siitä, että ihmiset pääsevät tulevaisuudessakin tutkimaan mennyttä aikaa.

Gallen-Kallelan Museon tehtävänä on taiteilija Akseli Gallen-Kallelan elämäntyön vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen. Museon omistuksessa on muun muassa Gallen-Kallelan maalauksia, veistoksia, grafiikkaa ja huonekaluja. Kaikki taideteokset ja esineet eivät kuitenkaan ole näytteillä yhtä aikaa, vaan osa on säilytystiloissa tai lainassa muissa näyttelyissä.

Ennen museovierailua kannattaa pohtia luokan kanssa seuraavia kysymyksiä:

 • Kuinka moni on keräillyt joskus esineitä?
 • Millaisia esineitä on keräilty? Miksi niitä on keräilty?
 • Onko esineitä haluttu esitellä muille?
 • Onko tavoitteena ollut täyden sarjan kerääminen?
 • Missä esineitä säilytetään?
 • Miten esineistä huolehditaan?
 • Mikä on esineen tarina?
 • Miten esineitä tutkitaan?

Taiteen katsomisen aakkoset

Taidetta voi lähestyä monesta eri näkökulmasta ja lähtökohdista. Alla olevasta listauksesta löydät kysymyksiä, joita voit pohtia museovierailusi aikana.

 • Mitä kuva esittää? Voit kokeilka kuvailla teosta tai sen tunnelmaa kolmella sanalla.
 • Miten teos on sommiteltu?
 • Millä välineillä teos on toteutettu?
 • Miksi taiteilija  on valinnut juuri nämä välineet ja toteutustavan? 
 • Mikä oma tulkintasi teoksesta?
 • Mikä siinä on sinun mielestäsi tärkeintä?

Yläkouluille, ammattikouluille, lukiolaisille

Kuvista suomeksi Suomi kuviksi

Kokaisuudessa perehdytään Akseli Gallen-Kallelan kuvitustyön ja Kalevala-taiteen kautta kotimaisen kirjallisuuden aineksiin, taidekuvien erittelyyn ja tulkintaan sekä kuvan ja tekstin vuorovaikutukseen ja kuvan ymmärtämiseen tekstinä.

Tehtävä on ladattavissa saavutettavana pdf-tiedostona alla olevasta linkistä.

Jos havaitset puutteita pdf-tiedoston saavutettavuudessa ota yhteyttä aineistosta vastaavaan museolehtoriimme. Museon henkilökunnan yhteystiedot löydät tästä linkistä.