Topic: Yleinen @sv

Om Corona och ditt besök i museet

Vi förutsätter att besökarna använder munskydd under museibesöket fr.o.m. den 23.10. Detta gäller besökare över 15 år med undantag personer som inte kan använda munskydd av hälsoskäl. Vid behov kan du köpa en engångsmask för 1,5 € i biljettkassan.

Museerna håller öppet som vanligt från 26. den december och vi är redo att ta emot alla besökare. Evenemang och guidningar fortsätter som vanligt från januari men vi vinnlägger oss om god hygien och att besökarna kan känna sig trygga under alla våra evenemang. Vi har fördubblat städningsmängden och kundbetjäningspersonalen som arbetar vid biljettkassan har möjlighet att använda skyddshandskar och ansiktsmasker. Hela personalen har fått anvisningar om god handhygien och användning av desinfektionsmedel i enlighet med anvisningarna. 

Kom till museet med rena händer, och tvätta dem vid behov med desinfektionsmedel. Kom ihåg att hålla säkerthetsavstånds till andra besökare och vår personal. Om du är sjuk bör du stanna hemma tills du mår bra. 

Hela familjens pysselklubb Sampo och trumman ordnas normalt varje lördag kl. 13-15 igen från januari 2021. Om vädret är fint, ordnas pysselklubben utomhus. För vuxna som deltar tillsammans med barnen rekommenderas användning av ansiktsmask. Ta också hand om barnens goda handhygien när du kommer till museet. 

Genom att följa instruktionerna kan vi se till att museet får hålla öppet och att vi kan fortsätta njuta av konst. Välkommen tillbaka till museet den 26 december !