Gallen-Kallela 150 år

Akseli Gallen-Kallela och Nationalmuseets fresker 1928. Bild: Gallen-Kallela Museet
Gallen-Kallela Museet har glädjen att fira den bemärkta finländska konstnärens 150-årsjubileumsår med ett mångsidigt program, utställningar och nya kunskapsrön om konstnären. Under jubileumsåret kommer vi att lyfta fram allt det som Akseli Gallen-Kallela är känd för – men också en annan sida av konstnären som förblivit okänd. Akseli Gallen-Kallelas jubileumsår firas med utställningar och evenemang runtom i landet. Gallen-Kallela Museet koordinerar och samordnar jubileet, och förmedlar information om jubileumsåret.Beskyddare för jubileumsåret är statsrådet Riitta Uosukainen.

Jubileumsprogram 2015

Akseli Gallen-Kallelas 150-årsjubileumsår 2015 på Gallen-Kallela Museet och runtom i landet!

Januari

Esbo

Gallen-Kallela Museets utställning Bildtryck – Antti Tanttu på Gallen-Kallela Museet till 1.2

 • Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen är nu vänner! Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen är nu på Facebook och lever år 1915 när de var 50 år gamla. Gå och tycka! På finska och på engelska.
 • Akseli Gallen-Kallelas foto samlingen är nu publiserad på Flickr. Du kan använda och modifera 400 fotos!

 

Februari

Esbo

Gallen-Kallela Museets utställning Konstens pilgrimer – Nikolaj Roerich och Akseli Gallen-Kallela 7.2 –19.4

 • Experter inom olika områden ger föreläsningar om världen och konsten omkring Sibelius i Ateneumsalen. To 5 februari. På finska!
 • Liedkonsert på Tarvaspää! sö 8.2 kl. 17–20
 • Infallsvinklar på utställningen Konstens pigrimer: sö 22.2 kl.13 Konsthistoriker Anna Nesterova. På finska!
 • Meditation i Gallen-Kallela Museet. lö 14.2 kl. 15-17
 • Gallen-Kallela Hackaton fre-lö 20–21.2

 

Kajana

Kajanalands Museums utställning Akseli Gallen-Kallelas illustrationer för Kalevala-böcker 22.2 – 17.5

 

Kuopio

Galleria Valohuones och VB-Fotografic Centre’s utställning Nationalkonstnärens ateljé, hem och värld – fotografiutställning till ära av Akseli Gallen-Kallelas 150-årsjubileums 13.2 – 28.3.2015. Alla fotografier på utställningen är från Akseli Gallen-Kallelas fotografisamling som är nu publiserad på Flickr.

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Terve mieheen! – Akseli Gallen-Kallela Pekka Halosen vieraana 10.2 – 24.5

 

Mars

Esbo

Gallen-Kallela Museets utställning Konstens pilgrimer – Nikolaj Roerich och Akseli Gallen-Kallela 7.2 –19.4

 • Finsk-rysk sångafton sö 8.3 kl. 17–20
 • Meditation i Gallen-Kallela Museet. lö 14.3 kl. 15-17
 • Aktivitetsdag för familjen på Tarvaspää (fritt inträde med S-förmånskortet)

 

Kajana

Kajanalands Museums utställning Akseli Gallen-Kallelas illustrationer för Kalevala-böcker 22.2 – 17.5

Björneborg

Satakunta Museums utställning Vilken glädje, vilket ljus! Akseli Gallen-Kallela i Afrika 6.3 – 31.5

 

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Terve mieheen! – Akseli Gallen-Kallela Pekka Halosen vieraana 10.2 – 24.5

 

April

Esbo

Gallen-Kallela Museets utställning Konstens pilgrimer – Nikolaj Roerich och Akseli Gallen-Kallela 7.2–19.4

Gallen-Kallela Museum’s utställning På livets krön – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum I 27.4 – 30.8

 • Liedkonsert på Tarvaspää! sö 12.4 kl. 17–20
 • Infallsvinklar på utställningen Konstens pigrimer: sö 12.4 kl. 13 Bildkonstnären, läraren i meditation och rektorn för Öppna konstskolan Nagashila.

 

Esbo

April Jazz Akseli Gallen-Kallela 150 –jubileums konsert. Esbo kulturcentrum, Tapiolasalen sön. 26. April.

 

Kajana

Kajanalands Museums utställning Akseli Gallen-Kallelas illustrationer för Kalevala-böcker 22.2 – 17.5

Björneborg

Satakunta Museums utställning Vilken glädje, vilket ljus! Akseli Gallen-Kallela i Afrika 6.3 – 31.5

 

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Terve mieheen! – Akseli Gallen-Kallela Pekka Halosen vieraana 10.2 – 24.5

Erkkola’s utställning Karjalan kunnailla 29.4 –6.9. Verk av Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Axel Gallén och Martta Wendelin.

 

 

Sastamala

Födelsedag fest på Gallen-Kallelas barndomshem Jaatsi sö 26. april.

 

Maj

Esbo

Gallen-Kallela Museum’s utställning På livets krön – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum I 27.4 – 30.8

 • Guidade rundturer med sakkunniga som erbjuder infallsvinklar på temat Vänner sö 10.5 kl. 13. Till priset av inträdesbiljetten. På finska.
 • Konstbastu på Tarvaspää – prat och rökbastuns värme to 21.5, 28.5, 4.6 och 11.6 kl.16.30-20.30

 

Esbo

Helinä Rautavaara Museums utställning Skalbaggen och andra kryp – pro patria Gallen-Kallela 6.5 – 23.8

 

 

Kajana

Kajanalands Museums utställning Akseli Gallen-Kallelas illustrationer för Kalevala-böcker 22.2 – 17.5

Björneborg

Satakunta Museums utställning Vilken glädje, vilket ljus! Akseli Gallen-Kallela i Afrika 6.3 – 31.5

 

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Terve mieheen! – Akseli Gallen-Kallela Pekka Halosen vieraana 10.2 – 24.5

Erkkola’s utställning Karjalan kunnailla 29.4 –6.9. Verk av Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Axel Gallén och Martta Wendelin.

 

Juni

Esbo

Gallen-Kallela Museum’s utställning På livets krön – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum I 27.4 – 30.8

 • Konstbastu på Tarvaspää – prat och rökbastuns värme to 4.6 och 11.6 kl.16.30-20.30
 • Guidade rundturer med sakkunniga som erbjuder infallsvinklar på temat Vänner sö 14.6 kl. 13. Till priset av inträdesbiljetten. På finska.

 Sastamala

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Kulturcenter Jaatsis utställning Ritareita, kirahveja ja kotipihan elämää – ung konstnär Akseli Gallen-Kallela 26.4. – 4.10.2015.

Guidningar i S:t Olofs kyrka i Tyrvis tills 31.10.

Esbo

Helinä Rautavaara Museums utställning Koppakuoriainen ja muita näytteitä – isänmaan puolesta Gallen-Kallela 6.5. – 23.8

 

Tusby

Erkkola’s utställning Karjalan kunnailla 29.4.–6.9. Verk av Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Axel Gallén och Martta Wendelin.

 

Juli

Esbo

Gallen-Kallela Museum’s utställning På livets krön – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum I 27.4 – 30.8

 • Konsttatueringarnas dag på Tarvaspää lö 4.7 kl. 13–18
 • Guidade rundturer med sakkunniga som erbjuder infallsvinklar på temat Vänner sö 12.7 kl. 13. Till priset av inträdesbiljetten. På finska.

 

Esbo

Helinä Rautavaara Museums utställning Koppakuoriainen ja muita näytteitä – isänmaan puolesta Gallen-Kallela 6.5 – 23.8

 

 Sastamala

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Kulturcenter Jaatsis utställning Ritareita, kirahveja ja kotipihan elämää – ung konstnär Akseli Gallen-Kallela 26.4. – 4.10.2015.

Guidningar i S:t Olofs kyrka i Tyrvis tills 31.10.

 

Tusby

Erkkola’s utställning Karjalan kunnailla 29.4.–6.9.2015. Verk av Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Axel Gallén och Martta Wendelin.

 

Augusti

Esbo

Gallen-Kallela Museum’s utställning På livets krön – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum I 27.4 – 30.8

 • Guidade rundturer med sakkunniga som erbjuder infallsvinklar på temat Vänner sö 9.8 kl. 13. Till priset av inträdesbiljetten. På finska.
 • Esbodagen på Tarvaspää (fritt inträde) lö 4.7 kl. 13–18

 

Esbo

Helinä Rautavaara Museums utställning Koppakuoriainen ja muita näytteitä – isänmaan puolesta Gallen-Kallela 6.5 – 23.8

 

 Sastamala

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Kulturcenter Jaatsis utställning Ritareita, kirahveja ja kotipihan elämää – ung konstnär Akseli Gallen-Kallela 26.4. – 4.10.2015.

Galleria Akselis utställning Axel Gallén – Från Tyrvis till Paris 15.8.-4.10.2015

Guidningar i S:t Olofs kyrka i Tyrvis tills 31.10.

 

Tusby

Erkkola’s utställning Karjalan kunnailla 29.4–6.9. Verk av Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Axel Gallén och Martta Wendelin.

 

September

Esbo

Gallen-Kallela Museums utställning Förlust, förstörelse och vid Tuonela älv – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum II 5.9.2015 – 17.1.2016

 • Guidade rundturer med sakkunniga som erbjuder infallsvinklar på temat Vänner sö 9.8 kl. 13. Till priset av inträdesbiljetten. På finska.

 

Helsingfors

Villa Gyllenbergs utsällning Maskerader, circusnöjen och gatukonst 16.9. – 3.1.2016.

Symposion – dansproduktion i Savoy teater 10. – 11.9.2015

 

Björneborg

Satakunta Museums utställning Verken av Akseli Gallen-Kallela i Satakunta Museum 11.9.2015 – 10.1.2016.

 

Sastamala

Födelsedag fest av Gallen-Kallelas modern Matilda i Karkku to 3.9

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Kulturcenter Jaatsis utställning Ritareita, kirahveja ja kotipihan elämää – ung konstnär Akseli Gallen-Kallela 26.4. – 4.10.2015.

Galleria Akselis utställning Axel Gallén – Från Tyrvis till Paris 15.8.-4.10.2015.

Guidningar i S:t Olofs kyrka i Tyrvis tills 31.10.

 

Åbo

Rött och vitt Åbo Filharmoniska Orkester konsert i Åbo konserthus 17.9. Musik av Jean Sibelius och Sergei Prokofjev. Tuomas Hannikainen, dirigent; Laura Mikkola, piano.

 

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Sointuja siveltimellä 8.9–13.12. Verk av Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Akseli Gallen-Kallela bl.a.

Erkkola’s utställning Karjalan kunnailla 29.4 –6.9. Verk av Eero Järnefelt, Pekka Halonen, Axel Gallén och Martta Wendelin.

 

Oktober

Esbo

Gallen-Kallela Museums utställning Förlust, förstörelse och vid Tuonela älv – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum II 5.9.2015 – 17.1.2016

 • Liedkonsert på Tarvaspää! sö 4.10 kl. 17–20
 • Guidade rundturer med sakkunniga som erbjuder infallsvinklar på temat Vänner sö 11.10 kl. 13. Till priset av inträdesbiljetten. På finska.

 

Helsingfors

Villa Gyllenbergs utsällning Maskerader, circusnöjen och gatukonst 16.9. – 3.1.2016.

 

Björneborg

Satakunta Museums utställning Verk av Akseli Gallen-Kallela i Satakunta Museum 11.9.2015 – 10.1.2016.

Akseli monologiopera i Björenborgs opera 20.10. och 22.10.

Sastamala

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Kulturcenter Jaatsis utställning Ritareita, kirahveja ja kotipihan elämää – ung konstnär Akseli Gallen-Kallela 26.4. – 4.10.2015.

Galleria Akselis utställning Axel Gallén – Från Tyrvis till Paris 15.8.-4.10.2015.

Guidningar i S:t Olofs kyrka i Tyrvis tills 31.10.

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Sointuja siveltimellä 8.9.–13.12.2015. Verk av Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Akseli Gallen-Kallela bl.a.

 

November

Esbo

Gallen-Kallela Museums utställning Förlust, förstörelse och vid Tuonela älv – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum II 5.9.2015 – 17.1.2016

 • Liedkonsert på Tarvaspää! sö 15.11 kl. 17–20

Helsingfors

Villa Gyllenbergs utsällning Maskerader, circusnöjen och gatukonst 16.9.2015 – 3.1.2016.

Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen festseminarium, Helsingfors universitetet, 19.11. I samarbete med Helsingfors universitetet, Halosenniemi Museum och Pekka Halonen föreningen. Fritt inträde.

Kemi

Kemi konstmuseums utställning Akseli Gallen-Kallela 150 år 6.11.2015 – 24.1.2016

Björneborg

Satakunta Museums utställning Verk av Akseli Gallen-Kallela i Satakunta Museum 11.9.2015 – 10.1.2016.

 

Sastamala

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Sointuja siveltimellä 8.9 –13.12. Verk av Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Akseli Gallen-Kallela bl.a.

 

December

Esbo

Gallen-Kallela Museums utställning Förlust, förstörelse och vid Tuonela älv – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum II 5.9.2015 – 17.1.2016.

 • I väntan på julen – aktivitetsdag på Tarvaspää (fritt inträde med S-förmånskortet) lö 5.12 kl. 11–17

Helsingfors

Villa Gyllenbergs utsällning Maskerader, circusnöjen och gatukonst 16.9.2015 – 3.1.2016.

Kemi

Kemi konstmuseums utställning Akseli Gallen-Kallela 150 år 6.11.2015 – 24.1.2016

Björneborg

Satakunta Museums utställning Verk av Akseli Gallen-Kallela i Satakunta Museum 11.9.2015 – 10.1.2016.

Sastamala

Sastamala museets utställning Kotipiha ja lapsuuden maisemat – foton av Tyrvis i Akseli Gallen-Kallelas barndom 26.4.2015 – 10.1.2016

Tusby

Halosenniemi Museums utställning Sointuja siveltimellä 8.9 – 13.12. Verk av Pekka Halonen, Eero Järnefelt och Akseli Gallen-Kallela bl.a.


 

Ändringar är möjliga.