På livets krön – Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum I

27.4.2015 - 30.8.2015

Akseli Gallen-Kallela: Uhrituli, luonnos Jusélius-mausoleumin freskoja varten, akvarelli. Sigrid Juséliuksen Säätiö. Kuva: Mats Vuorenjuuri / Sigrid Juséliuksen Säätiö.

Akseli Gallen-Kallela: Öfferäld, förarbete till fresken, 1902, akvarell på papper. Sigrid Jusélius Stiftelse. Foto: Mats Vuorenjuuri / Sigrid Jusélius Stiftelse.

Jusélius mausoleum, som ligger på Käppärä begravningsplats i Björneborg, är ett begravningskapell för en liten flicka. Det var affärsmannen F. A. Jusélius som lät uppföra kapellet till åminnelse av sin dotter Sigrid, som hade gått bort vid 11 års ålder. Freskerna till mausoleet beställde Jusélius av Akseli Gallen-Kallela och Pekka Halonen.

Ett begravningskapell för ett barn var något som berörde Gallen-Kallela på ett personligt plan – konstnären hade själv förlorat sin förstfödda dotter, Marjatta. Han gav sig hän åt arbetet, där han strävade efter att ”avbilda vårt folks stilla bana, över livets krön, fram till Tuonelas famn”. Freskerna i Jusélius mausoleum kom att bli en finländsk tolkning av det europeiska dödsdans-motivet.

Freskerna i mausoleet var ett storverk vilkas utförande tog tre år (1901-1903) i anspråk. Verket blev för Gallen-Kallela ett slags mellanbokslut över hans konstnärliga karriär. I freskernas bildsvit framställde han sin uppfattning om konstnärens uppgift: att vara en sanningssökare som utforskade frågor som gällde livet och döden.

Det finns ett omfångsrikt skissmaterial som gjordes i anknytning till freskerna. Detta presenterar Gallen-Kallela Museet under Akseli Gallen-Kallelas 150-årsjubileumsår i två olika utställningar. Den första av dessa, På livets krön, behandlar teman som vår, ungdom, den vuxna åldern och alltings förgänglighet. Temat för den andra utställningen, som öppnas i höst, handlar om förstörelse, förlust och Tuonelas flod.

Ad Astra

Akseli Gallen-Kallela: Ad Astra 1907.  Ägare: Signe & Ane Gyllenberg Stiftelse Foto: Signe & Ane Gyllenberg Stiftelse / Matias Uusikylä

Nähdäksesi lehdistökuvat, kirjaudu ensin sisään sivustolle.