Förlust, förstörelse och vid Tuonela älv

5.9.2015 - 17.1.2016

Akseli Gallen-Kallela: Vulkan, skiss för fresken Undergången, 1902, akvarell 9x17 cm. Sigrid Jusélius Stiftelse. Foto: Mats Vuorenjuuri / Sigrid Jusélius Stiftelse.

Akseli Gallen-Kallelas förarbeten och skisser för Jusélius mausoleum II

Utställningen Förlust, förstörelse och Vid Tuonela älv, präglas av livets mysterium och förgänglighet.

Under Akseli Gallen-Kallelas jubileumsår presenterar Gallen-Kallela Museet två utställningar med skisser och förarbeten för freskerna i Jusélius mausoleum, av vilka en del aldrig förr visats i offentligheten.

Jusélius mausoleum finns i Björneborg, på Käppärä kyrkogård. Det var affärsmannen F. A. Jusélius som lät uppföra gravkapellet till minnet av sin dotter Sigrid, som hade gått bort vid 11 års ålder. Han gav Akseli Gallen-Kallela i uppdrag att utföra en serie fresker för mausoleet. Barnets bortgång hade tvingat affärsmannen att stanna upp, men också konstnären berördes på det personliga planet av temat. Han hade själv några år tidigare förlorat sitt förstfödda barn, dottern Marjatta. I freskerna sammanflätas bearbetningen av den egna sorgen med en mera omfattande betraktelse över liv och död.

Freskerna i Jusélius mausoleum anknyter till dödsdansmotivens tradition, med sina avbildningar av livets bana och alltings förgänglighet. I utställningens verk möts såväl människoindividen som naturen av förstörelse och död, och döden framstår som en del av livets mysterium och naturens kretslopp. Konstnärens uppgift är att vara en sanningssökare, någon som rör sig mellan de levandes värld och det hänsides. Det allvarliga temat ger tillfälle att behandla också smärtsamma känslor.

Tuonelan joella nettikoko

Akseli Gallen-Kallela: Vid Tuonela älv, förarbete till fresken i Juséliuska gravkapellet, 1903, tempera på duk. Konstmuseet Ateneum. Bild: Jukka Romu / Finlands Nationalgalleri

Arkitekten Josef Stenbäck, som ritade mausoleet, instruerade Gallen-Kallela att freskerna skulle skildra dödens seger över materien, och fönstrens glasmålningar andens seger över döden.

Som av en ödets ironi blev också freskerna ett offer för förstörelse. Redan ett år efter att de stod färdiga upptäckte man tecken på förfall, och år 1931 förstördes freskerna slutgiltigt i en brand. Så vann döden över materien, men i skisserna och förarbetena kan man ännu erfara andan i den ödelagda freskerna.

Nähdäksesi lehdistökuvat, kirjaudu ensin sisään sivustolle.