Kalevala, med andra ord

26.1.2019 - 5.5.2019

Akseli Gallen-Kallela: Koru-Kalevala, 1922. Gallen-Kallelan Museo. Kuva: GKM / Jukka Paavola

Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder, odaterad. Gallen-Kallela Museet. Foto: GKM / Jukka Paavola

Under hela sitt liv fascinerade konstnären Akseli Gallen-Kallela av berättelserna i Finlands nationalepos Kalevala.

Somliga av Gallen-Kallelas Kalevala-målningar har uppnått en position som nationella monument inom konsten. Utställningen lyfter fram andra motiv och verk: oavslutade arbeten, skisser, karaktärer och karaktärsdrag, och framför allt kvinnogestalterna hämtade från Kalevala.

För 170 år sedan sammanställde Elias Lönnrot Finlands gamla runor till verket Kalevala. Berättelserna i Kalevala innehåller element från många olika kulturer och myter. Vad har Kalevala att ge dagens människor?

 

Historieberättande runtom i världen

Inom den muntliga berättartraditionen har de kulturella inflytandena alltid rört på sig, och berättelserna levde med sina berättare då de fördes vidare från mun till mun. Utställningen presenterar Kalevala i förhållande till världens olika berättartraditioner. I Kalevala finner man inflytanden från, och  gemensamma drag med, många andra episka berättelser. Historierna förflyttade sig ju också till exempel med handelsmännen.

Vi museimänniskor har för en tid stigit i Lönnrots kängor, och i samarbete med Sellobiblioteket samlat in historier bland dagens människor. Idag förflyttar man sig snabbare än förut. I Finland talar man flera olika språk, som hör hemma i olika språkgrupper. Som ett resultat av vår insamling kan man på museet lyssna till gamla sånger, dikter och berättelser på bland annat lettiska, finska, hindi och arabiska.

 

Nutidens fågelbo

Ytterligare en nutida tolkning finner man på utställningen i Esbo konstnärsgilles installation Fågelboet, ett samkonstverk utfört av 13 nutidskonstnärer för firandet av gillets 10-årsjubileum. Konstnärerna som gjort verket är: Sirkku Ala-Harja, Nina Bask, Marja Blomster, Tapio Haapala, Esa Hyvärinen, Sanna Juujärvi-Bremer, Carita Maury, Mauno Mecklin, Tapio Nyyssönen, Anne Ovaska, Topi Ruotsalainen, Barbara Tieaho, Noora Ylipieti.

Akseli Gallen-Kallela: Skiss för freskerna i National Teater, 1928. Gallen-Kallela Museet. Foto: GKM / Jukka Paavola

Nähdäksesi lehdistökuvat, kirjaudu ensin sisään sivustolle.