Utställningar och evenemang

Kom till Gallen-Kallela Museet!

What's on

1.6.-25.4.

Tarvaspää – 500 år framåt i tiden

”Det är inte för oss som jag bygger, utan för de kommande 500 åren”, konstaterade Gallen-Kallela om sin ateljé. Sedan dess har drygt 100 år förflutit.

I centrum för utställningen står ateljéslottets arkitektur, uppförandet av byggnaden, det vardagsliv som utspelat sig där – utan att för den skull glömma bort byggnadens framtid.

På kommande

Mary Galléns flygel i Tarvaspää

18.7.-18.7.

Sommarkonsert

Tapahtumat

Tiina Karakorpi, piano
Helen Lindén, cello