De ofullbordade delarna av Tarvaspää


Vårt projekt inleddes med att vi bekantade oss med materialet, som omfattade hundratals byggnadsskisser av Akseli Gallen-Kallela. En del av skisserna föreställde Tarvaspää, en del andra byggnader.

Vår grupp på fyra personer arbetade i två olika team: det ena med att rekonstruera den existerande byggnaden, den andra bekantade sig med de oförverkligade delarna och beslöt vad som skulle tas med i 3D-modellen.

Det finns inte fullkomliga planritningar över byggnaden ens i dess nuvarande form, så vi använde oss mycket av fotografier som vi tog på platsen. I arbetet på att utforma miljön och gestalta proportionerna hade vi stor hjälp av Google Earth.

Vi bekantade oss med den digitala rekonstruktionens etik och tänkte på hur man kunde uppnå en klar åtskillnad mellan den existerande verkligheten och slutresultatet som vi hade orkestrerat. Vi beslöt att testa en för oss ny teknik, med vars hjälp det skulle vara möjligt att relativt konkret visualisera olika versioner i samma rum. Tekniken i fråga är object marker, där man använder sig av fysiska objekt som markörer för AR-applikationen. Vi föreställde oss en museiupplevelse som inleds med en miniatyrmodell baserad på byggnadens nutida form, som därefter ges färg genom applikationens förstärkta verklighet. Därifrån kan man sedan gå vidare till de delar som förblivit oförverkligade i vår version, och bekanta sig med materialet som den är baserad på.

Vi utnyttjade den möjlighet som applikationen erbjöd att enkelt presentera de skisser som hade varit utgångspunkten för vårt arbete. Dessutom ville vi också visa de fina fotografierna från tiden då byggnaden förfärdigades. På så sätt fick den lilla anläggningen mera innehåll och vårt projekt en bakgrundshistoria. Vi hoppas att besökarna kommer att uppmärksamma miniatyrmodellen i utställningsrummet och applikationen som den är avsedd att betraktas genom.

Vi fyra studeranden vid Metropolia XR Design utförde arbetet som en del av våra studier: Karolina Norteva, Laura Kankkunen, Toni Manninen och Daria Poryadina.